Sluiten
clublied
Grootmeesters
O Sensei Morihei Ueshiba

Morihei Ueshiba Morihei Ueshiba is de grondlegger van Aikido
Hij wordt voor zijn ontwikkeling van Aikido, voor zijn unieke Aikido-technieken en voor zijn diepe spirituele inzichten in de natuur en in het universum, als één van ’s werelds grootste krijgskunstenaars beschouwd. Zijn Aikido was overigens ontwikkeld om veel meer te zijn dan gewoon nog maar eens een krijgskunst; het moest een holistische benadering van het leven in zijn vele aspecten zijn; en naast een krijgs-kunst, een discipline die moet leiden naar oprechtheid, goedheid en schoonheid.
Morihei Ueshiba is geboren in Tanabe in Japan op 14 december 1883. Hij was de zoon van een landbouwer en gerespecteerd lid van het lokale bestuur; zijn moeder stamde af van de Japanse adel. Je kan op het internet heel wat over hem vinden. Wij sommen slechts enkele belangrijke momenten uit zijn bewogen leven op:

1890: eerste contacten met het Boeddhisme en met de leer van Confusius. Zwem- en sumotraining Middelbare school en nadien tewerkstelling bij het Kadaster tot 1902
1902: Sociaal engagement in de lokale maatschappij en in de lokale politiek
          Tewerkstelling als bediende en vestiging als zelfstandig handelaar
          Start van zijn lange, doorgedreven budo-praktijk (jujutsu en kenjutsu)
          “King of Soldiers” 37ste regiment / Osaka om zijn bajonetwerk en karakter
          Frontervaring in de Japans-Russische oorlog
          Beoefening van Yagyu-ryu jujutsu en Kodokan-judo
          Stichting van een leefgemeenschap op het eiland Hokkaido (° Sugano)
          Ontmoeting met Sokaku Takeda van Daito ryu jujutsu

1919: Ontmoeting met Onisaburo Degushi, spiritueel leider van de Omoto-kyo
          Samenbrenging van spiritualiteit en krijgskunst en studie van Kotodama
1922: Ontwikkeling van Aiki-bujutsu in de Ueshiba-ryu aiki-bujutsu
1924: Betrokkenheid in het “Groot Mongools avontuur” en terdoodveroordeling ...
          Arbeid op de Tennodaira boerderij
          Beoefening van Sojutsu (speertechnieken), zwaardtechnieken en jujutsu
1925: krachtmeting met een Kendo-meester / evolutie van zijn kunst tot Aiki-budo
1930: bezoek van Jigoro Kano(stichter Judo) die Aiki-budo het ideale budo noemde
1931: opening van de “hell dojo” Kobukan in Wakamatsu-cho
          Kendotraining; vertrek naar Iwama en bouw van het “Aiki Shrine”
1942: omdopen van zijn krijgskunst tot “AIKIDO”, de weg naar harmonie en liefde
1954: vestiging Aikido-hoofdkwartier Aikikai Foundation Aikido Hombu Dojo in Tokyo
1960: zeer opmerkelijke demonstratie van “The Essence of Aikido” en
          Uitreiking van de Shijuhosho Award aan O Sensei door de Japanse Keizer
1961: bezoek aan Hawai Aikikai, mijlpaal in de wereldwijde verspreiding van Aikido
1967: afwerking van de huidige Hombu Dojo in Tokyo
1968: laatste publieke Aikido-demonstratie door O Sensei Morihei Ueshiba
          26 april 1969 5 PM: O Sensei overleed vreedzaam op 86-jarige leeftijd

1ste Doshu Na O Sensei: Kisshomaru Ueshiba

Kisshomaru Ueshiba Kisshomaru Ueshiba werd geboren op 27 juni 1921; hij was de zoon van de grondlegger van Aikido, Morihei Ueshiba. Hij vatte als tiener zijn Aikido-training aan. In 1942, nog terwijl hij studeerde aan de Universiteit, werd hij directeur van de Kobukan-dojo in Wakamatsu-cho. Tijdens de oorlogsjaren kon Kisshomaru Ueshiba meerdere keren voorkomen dat die dojo zou afbranden ingevolge bombardementen. Na de oorlog zette Kisshomaru zich in voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van Aikido.

In 1955 liet hij zijn professionele activiteiten voor wat ze waren om zich volledig aan Aikido te wijden. In 1957 publiceerde Kisshomaru Ueshiba zijn eerste boek over Aikido; het werd een groot succes; het werd trouwens verschillende keren herdrukt. Sindsdien heeft hij meer dan twintig volumes over Aikido geschreven; meerdere daarvan zijn in het Engels en zelfs in het Nederlands vertaald. In 1967 maakte hij zijn eerste reis naar de Verenigde Staten van Amerika; nadien begon hij ook Europa te bezoeken.

Zijn vloeiende Aikido-stijl, die de KI No NAGARE bewegingen centraal stelt, is in vele dojo’s over heel de wereld een standaard geworden voor de Aikido-beoefening. Toen zijn vader, O Sensei Morihei Ueshiba, in 1969 overleed, verkreeg Kisshomaru de titel van Doshu; de Doshu is de leider van de weg (van Aiki). Op 04 januari 1999 overleed Kisshomaru Ueshiba na een aanslepende ziekte. Hij werd als Doshu opgevolgd door zijn zoon, Moriteru Ueshiba.

2de Doshu Na O Sensei: Moriteru Ueshiba

Moriteru Ueshiba Moriteru Ueshiba werd geboren op 02 april 1951 te Tokyo; hij is de 2de zoon van Kisshomaru Ueshiba en de kleinzoon van de grondlegger van Aikido Morihei Ueshiba. Hij volgde zijn vader op als Doshu, en is de nieuwste technische en morele hoeder van onze Aikido-discipline. Hij studeerde economie aan de Meiji Universiteit, maar is voltijds bezig met Aikido. Hij geeft les in de Hombu Dojo; hij ontvangt mensen en delegaties van over heel de wereld; hij reist als Doshu de wereld rond en geeft overal demonstraties en lessen op hoog niveau; hij doet er alles voor om in dit nieuwe millenium de eendracht te symboliseren en de Aikido-energieën rond zijn persoon te kristalliseren.

Moriteru Ueshiba beoefent een klassieke en preciese Aikido. Dankzij de amplitude in zijn vloeiende Aikido-bewegingen toont hij een zekere allure als hij aan het werk is. Uit zijn techniek straalt een natuurlijke kracht; precies wat wij in Aikido verwachten. Moriteru Ueshiba getuigt zelf dat hij altijd nauw samenleefde met zijn grootvader, Morihei Ueshiba, en met zijn vader, Kisshomaru. Hij zegt dat hij opgroeide in een Aikido-omgeving, in al zijn aspecten, zowel technisch als anderszins. Samen met zijn vader werkte hij aan meerdere boeken die nog steeds in de boekhandel of op het internet verkrijgbaar zijn.

Nobuyoshi Tamura SenSei Shihan 8ste Dan

Nobuyoshi Tamura Nobuyoshi Tamura werd geboren op 02 maart 1933 in de prefectuur Osaka in Japan; hij trad in de Aikikai Hombu Dojo in als uchi deshi rond 1953. Volgens verschillende geschriften was hij één van O Sensei’s meest geliefde uke’s; vandaar dat je hem met O Sensei aan het werk kunt zien in verschillende films. In 1964 kwam hij in het zuiden van Frankrijk wonen als gezant van de Aikikai Hombu Dojo; hij ontwikkelde daar de “Méthode National” die wij (ook bij onze VAV) vandaag nog steeds als leidraad gebruiken bij ons Aikido-onderricht; in Frankrijk was hij de leidende figuur in de FFAB; hij was ook de bezieler van de Shumeikan Dojo van deze laatste federatie in Bras (Frans departement VAR); in 1999 werd hij in Frankrijk gelauwerd met de titel van “Chevalier de l’ordre National du mérite”.

In Europe laat hij nog steeds een bijzonder grote invloed in het Aikido-onderricht na. Hij reisde regelmatig naar vele landen en speelde daar telkens een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en verspreiden van Aikido. Nobuyoshi Tamura schreef ook verschillende boeken over Aikido en over het Aikido-onderricht; deze boeken zijn te verkrijgen in de franse taal. Tamura Sensei overleed in Frankrijk op 09 juli 2010. Hij liet een grote leegte na, maar evengoed een bijzonder waardevolle Aikido-schat.

Seiichi Sugano Sensei Shihan 8ste Dan

Seiichi Sugano Seiichi Sugano, is op 17 december 1939 geboren op het eiland Hokkaido in Japan. Nadat hij judo beoefende, begon hij in mei 1957 met de aikido-training. Hij behaalde al in 1959 zijn eerste zwarte gordel, en hij werd uchi deshi (inwonend leerling) bij O Sensei Morihei Ueshiba. Hij genoot er een harde en doorgedreven training. Sugano is nu, zoals Nobuyoshu Tamura, 8ste dan en Shihan. Nobuyoshu Tamura behoorde tot de generatie die deze van Seiichi Sugano voorafging; Tamura was voor Sugano dus een sempai. Beiden waren toonaangevende Sensei; ze waren twee van ’s werelds grootste aikido-experten.

Sugano Sensei was vele jaren onze mentor. Toen het aikido-landschap hier nog schraal was, is hij zeven jaren van zijn leven bij ons komen wonen om ons beter te kunnen begeleiden. Hij kwam verschillende keren per jaar naar België om er stages te leiden, technisch advies te geven, en Aikikai-dangraad-examens af te nemen. Samen met Nobuyoshu Tamura, heeft hij een grote rol gespeeld in de Vlaamse Aikido-geschiedenis, en dus ook in onze club hier in Aalst.

Sugano was een heel merkwaardig man ... hij was ook een man die de klasse van de eenvoud bezat; show verkopen was niet aan hem besteed; het was hem eerder om de essentie van aikido te doen. Hij bood ons een leermethode aan die rechtstreeks wortelde in het aikido van O Sensei, die springlevend was, die altijd nieuwe inzichten baarde, en die decennia lang een belangrijke leidraad was voor ons en onze leraren. Meer ...

Sugano gaf les in Tokyo, aan de Universiteit, aan de Japanse troepen en aan de Amerikaanse militairen Hij was tot 1979 instructeur in Australië en gaf ook les in Nieuw-Zeeland Hij bestudeerde het Boedhisme in het Himalayagebergte te Darjeling Kathmandu Hij was ook Zen-leerling en hij bestudeerde de accupunctuur In 1979 kwam hij naar België en hij bleef hier tot 1987 Sugano verdiepte zich ook in de westerse schermkunst Hij ontwikkelde ten behoeve van zijn leerlingen een uniek wapensysteem Hij woonde in New-York City, waar hij onderricht gaf in de dojo van Yamada Sensei Hij reisde regelmatig naar vele landen en speelde daar telkens een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en verspreiden van Aikido. Sugano Sensei overleed in New York City op 29 Augustus 2010. Ook hij liet een grote leegte na, maar evengoed een bijzonder waardevolle Aikido-schat.

Claude Pellerin Sensei 7de Dan

Claude Pellerin Claude Pellerin is geboren in 1949; hij is Fransman en woont in de buurt van Marseille; hij is professioneel lesgever en internationaal gerespecteerd aikidoleraar. Hij is lid van het “Comité Directeur National FFAB”, is belast met het opleiden en bijscholen van de Aikidoka’s van de FFAB, en is er ook verantwoordelijke van de Commissie voor Hoog Gegradueerden. Bovendien is hij Co-président van de Commission Technique Paritaire UFA.

In het verleden werkte hij bij ons al mee aan de lerarenvorming, o.a. in het kader van de BLOSO - opleidingen. Hij komt enkele keren per jaar bij ons Aikido-les geven. Onlangs nam hij de draad weer op in onze VAV in het kader van de lerarenstages. Claude is niet wars van een zeldzaam getoonde maar zeer interessante benadering van de Aikido-beoefening …

Claude Pellerin beschouwt Aikido als “een gids van leven en bron van evenwicht”. Het beoefenen van Aikido maakt een belangrijk deel uit van zijn leven. Hij zegt dat die beoefening in zijn geval berust op het onderricht van Nobuyoshi Tamura (die hij meer dan dertig jaar geleden mocht ontmoeten en die hij tot diens heengaan in 2010 volgde) en op de invloed van Chiba Sensei die ruim tien jaar in Engeland verbleef en die toen regelmatig stages leidde in Frankrijk.

Claude Pellerin benadrukt: “aikido is niet zonder meer een krijgskunst; aikido is meer dan dat: het is budo; en de finaliteit van Aikido is wel niet het gevecht, maar we moeten wel even nauwgezet en hard oefenen als in een krijgskunst”